2. Runde Babolat-Cup Mittlere Division am 4. November

2022-11-08 12:23:00 / Kommentare 0
2. Runde Babolat-Cup Mittlere Division am 4. November -

Mannschaft A Mannschaft B Spiele Sätze
Netztester Vienna Shuttle Rocks 2:4 5:9
12 Monkeys Inter16 4:2 9:4
Federleicht Schlägertrupp 3:3 6:6
Racketeers Saitenreisser 3:3 6:6
Vienna Shuttle Rocks Federleicht 2:4 7:8
Six Pack 12 Monkeys 1:5 3:11
Six Pack Netztester 5:1 10:2
Saitenreisser Inter16 4:2 8:6
Schlägertrupp Racketeers 4:2 8:6
Spiel Netztester Vienna Shuttle Rocks 1. Satz 2. Satz 3. Satz Sätze Spiele
1. D Stangl Robert / Osele Günther Sentosa Ryan / Podgorzak Barbara 14 21 19 21 0 0 0 2 0 1
2. D Huber Benjamin / Krenn Christian Kalinka Dietmar / Afanaseva Silvia 22 20 21 14 0 0 2 0 1 0
3. D Korneck Irene / Krenn Christian Nguyen Marie / Podgorzak Barbara 1 21 7 21 0 0 0 2 0 1
4. D Korneck Irene / Huber Benjamin Wolska-Ogrodnik Barbara / Afanaseva Silvia 12 21 21 13 21 16 2 1 1 0
1. E Osele Günther Sentosa Ryan 10 21 9 21 0 0 0 2 0 1
2. E Stangl Robert Kalinka Dietmar 16 21 21 19 19 21 1 2 0 1
Sieger: Vienna Shuttle Rocks 5 9 2 4
 
 
Spiel 12 Monkeys Inter16 1. Satz 2. Satz 3. Satz Sätze Spiele
1. D Pfeiler Andreas / Mattausch Babara Gschnell Julian / Ünal Markus 25 23 21 14 0 0 2 0 1 0
2. D Weissenberger Daniela / Mattausch Babara Chang Hua Liu / Ünal Markus 21 4 21 4 0 0 2 0 1 0
3. D Lackner Simon / Pfeiler Andreas Velisek Wolfgang / Chen Ray 21 17 21 14 0 0 2 0 1 0
4. D Weissenberger Daniela / Atzenhofer Ernst Velisek Wolfgang / Chang Hua Liu 21 8 21 7 0 0 2 0 1 0
1. E Pfeiler Andreas Chen Ray 17 21 18 21 0 0 0 2 0 1
2. E Lackner Simon Gschnell Julian 21 17 13 21 10 21 1 2 0 1
Sieger: 12 Monkeys 9 4 4 2
 
 
Spiel Federleicht Schlägertrupp 1. Satz 2. Satz 3. Satz Sätze Spiele
1. D Kellner Martin / Lechner Markus Hofbauer Norbert / Nagl Kristof 20 22 11 21 0 0 0 2 0 1
2. D Mader Niki / Schmit Max Nürnberger Thomas / Schlenz Robert 21 19 21 17 0 0 2 0 1 0
3. D Schmit Robert / Schmit Max Neumann Roland / Schlenz Robert 7 21 10 21 0 0 0 2 0 1
4. D Schabel Roswitha / Weidlich Roman Reiterer Sonja / Nürnberger Thomas 14 21 12 21 0 0 0 2 0 1
1. E Mader Niki Zach Robert 21 14 21 19 0 0 2 0 1 0
2. E Kellner Martin Nagl Kristof 21 19 21 13 0 0 2 0 1 0
Unentschieden 6 6 3 3
 
Spiel Racketeers Saitenreisser 1. Satz 2. Satz 3. Satz Sätze Spiele
1. D Baier Jürgen / Santler Helmuth Gabler Christopher / Zeisler Philip 17 21 12 21 0 0 0 2 0 1
2. D Baier Jürgen / Pils Hannes Gabler Christopher / Sabbir Alam 26 24 21 15 0 0 2 0 1 0
3. D Kronberger Markus / Seyfried Richard Scheifinger Renate / Scheifinger Anton 21 16 21 12 0 0 2 0 1 0
4. D Jud Franz / Kronberger Markus Sabbir Alam / Scheifinger Renate 23 21 21 12 0 0 2 0 1 0
1. E Santler Helmuth Zeisler Philip 11 21 12 21 0 0 0 2 0 1
2. E Seyfried Richard Scheifinger Anton 8 21 9 21 0 0 0 2 0 1
Unentschieden 6 6 3 3
 
Spiel Vienna Shuttle Rocks Federleicht 1. Satz 2. Satz 3. Satz Sätze Spiele
1. D Sentosa Ryan / Nguyen Marie Kellner Martin / Lechner Markus 21 14 21 17 0 0 2 0 1 0
2. D Nguyen Marie / Wolska-Ogrodnik Barbara Mader Niki / Schmit Max 9 21 21 18 16 21 1 2 0 1
3. D Wolska-Ogrodnik Barbara / Podgorzak Barbara Kellner Martin / Weidlich Roman 21 13 21 17 0 0 2 0 1 0
4. D Podgorzak Barbara / Afanaseva Silvia Schabel Roswitha / Schmit Robert 21 14 16 21 17 21 1 2 0 1
1. E Sentosa Ryan Mader Niki 20 22 9 21 0 0 0 2 0 1
2. E Kalinka Dietmar Lechner Markus 22 20 20 22 16 21 1 2 0 1
Sieger: Federleicht 7 8 2 4
 
Spiel Six Pack 12 Monkeys 1. Satz 2. Satz 3. Satz Sätze Spiele
1. D Kutschera Martin / Dertina Christian Mattausch Babara / Weissenberger Daniela 8 21 7 21 0 0 0 2 0 1
2. D Szedenik Herbert / Finkes Jürgen Weissenberger Daniela / Atzenhofer Ernst 4 21 15 21 0 0 0 2 0 1
3. D Szedenik Herbert / Koudelka Edi Atzenhofer Ernst / Mattausch Babara 19 21 11 21 0 0 0 2 0 1
4. D Kutschera Martin / Koudelka Edi Bauer Thomas / Weissenberger Daniela 14 21 21 17 21 17 2 1 1 0
1. E Nohejl Alex Pfeiler Andreas 15 21 15 21 0 0 0 2 0 1
2. E Stagl Stefan Lackner Simon 28 26 14 21 18 21 1 2 0 1
Sieger: 12 Monkeys 3 11 1 5
 
Spiel Six Pack Netztester 1. Satz 2. Satz 3. Satz Sätze Spiele
1. D Kutschera Martin / Nohejl Alex Osele Günther / Stangl Robert 14 21 14 21 0 0 0 2 0 1
2. D Finkes Jürgen / Dertina Christian Krenn Christian / Huber Benjamin 21 14 21 9 0 0 2 0 1 0
3. D Finkes Jürgen / Szedenik Herbert Korneck Irene / Huber Benjamin 21 16 21 11 0 0 2 0 1 0
4. D Stagl Stefan / Koudelka Edi Korneck Irene / Krenn Christian 21 11 21 19 0 0 2 0 1 0
1. E Nohejl Alex Stangl Robert 21 18 22 20 0 0 2 0 1 0
2. E Dertina Christian Osele Günther 21 15 21 14 0 0 2 0 1 0
Sieger: Six Pack 10 2 5 1
 
Spiel Saitenreisser Inter16 1. Satz 2. Satz 3. Satz Sätze Spiele
1. D Zeisler Philip / Gabler Christopher Chen Ray / Gschnell Julian 17 21 23 21 21 16 2 1 1 0
2. D Sabbir Alam / Scheifinger Anton Ünal Markus / Chang Hua Liu 21 16 21 19 0 0 2 0 1 0
3. D Scheifinger Renate / Scheifinger Anton Ünal Markus / Velisek Wolfgang 22 24 21 16 21 17 2 1 1 0
4. D Sabbir Alam / Scheifinger Renate Chang Hua Liu / Velisek Wolfgang 21 5 21 16 0 0 2 0 1 0
1. E Zeisler Philip Chen Ray 18 21 13 21 0 0 0 2 0 1
2. E Gabler Christopher Gschnell Julian 17 21 16 21 0 0 0 2 0 1
Sieger: Saitenreisser 8 6 4 2
 
Spiel Schlägertrupp Racketeers 1. Satz 2. Satz 3. Satz Sätze Spiele
1. D Zach Robert / Reiterer Sonja Baier Jürgen / Santler Helmuth 21 15 16 21 21 8 2 1 1 0
2. D Hofbauer Norbert / Nagl Kristof Baier Jürgen / Jud Franz 12 21 15 21 0 0 0 2 0 1
3. D Nürnberger Thomas / Schlenz Robert Pils Hannes / Jud Franz 18 21 19 21 0 0 0 2 0 1
4. D Neumann Roland / Reiterer Sonja Pils Hannes / Seyfried Richard 21 14 19 21 22 20 2 1 1 0
1. E Zach Robert Santler Helmuth 21 11 21 16 0 0 2 0 1 0
2. E Hofbauer Norbert Kronberger Markus 21 11 21 12 0 0 2 0 1 0
Sieger: Schlägertrupp 8 6 4 2

News