Babolat-Cup Mittlere Division 22. Oktober

2021-10-26 16:20:00
Babolat-Cup Mittlere Division  22. Oktober -

Babolat-Cup Mittlere Division 22. Oktober

Zur Fotogalerie finden Sie hier!

Mannschaft A Mannschaft B Spiele Sätze
Saitenreisser Adlers Team 3:3 6:7
Dickhäuter & Co. Federleicht 5:1 10:4
Netztester Six Pack 2:4 4:8
Adlers Team Federleicht 3:3 6:6
Netztester Dickhäuter & Co. 2:4 6:9
Bisons Racketeers 2:4 4:9
Schlägertrupp Bisons 4:2 9:4
Saitenreisser Six Pack 2:4 7:9
Racketeers Schlägertrupp 2:4 6:8

Spiel Saitenreisser Adlers Team 1. Satz 2. Satz 3. Satz Sätze Spiele
1.E Wolf Felix Mayer Michael 21 8 21 12 0 0 2 0 1 0
2.E Scheifinger Anton Hackl Andreas 21 16 22 20 0 0 2 0 1 0
3.E Wolf Felix / Oberweger Roland Baron Marek / Rowny Jaroslaw 21 19 14 21 21 12 2 1 1 0
1.D Scheifinger Anton / Scheifinger Renate Mayer Michael / Hackl Andreas 18 21 15 21 0 0 0 2 0 1
2.D Sabbir Alam / Scheifinger Renate Biernat Pawel / Baran Slawomir 17 21 15 21 0 0 0 2 0 1
3.D Oberweger Roland / Rakowitz Carina Rowny Jaroslaw / Baran Slawomir 19 21 12 21 0 0 0 2 0 1
Unentschieden 6 7 3 3
 
Spiel Dickhäuter & Co. Federleicht 1. Satz 2. Satz 3. Satz Sätze Spiele
1.E Schramek Manuel Mader Niki 15 21 12 21 0 0 0 2 0 1
2.E Leth Christian Brodtrager Hannes 15 21 21 10 21 19 2 1 1 0
3.E Schramek Manuel / Swierczewska Kasia Mader Niki / Schmit Max 16 21 21 17 22 20 2 1 1 0
1.D Leth Christian / Lenhart Hannes Brodtrager Hannes / Schmit Max 21 10 21 17 0 0 2 0 1 0
2.D Miehl Hans / Swierczewska Kasia Schmit Robert / Weginger Simon 21 8 21 14 0 0 2 0 1 0
3.D Max Gerald / Miehl Hans Schmit Robert / Katzengruber Bruno 21 12 21 10 0 0 2 0 1 0
Sieger: Dickhäuter & Co. 10 4 5 1
 
Spiel Netztester Six Pack 1. Satz 2. Satz 3. Satz Sätze Spiele
1.E Zhang Yuning Nohejl Alex 21 14 21 15 0 0 2 0 1 0
2.E Koller Daniela Dertina Christian 14 21 19 21 0 0 0 2 0 1
3.E J. Kang / Osele Günther Nohejl Alex / Kutschera Martin 14 21 10 21 0 0 0 2 0 1
1.D Korneck Irene / Koller Daniela Dertina Christian / Finkes Jürgen 10 21 11 21 0 0 0 2 0 1
2.D J. Kang / Zhang Yuning Szedenik Herbert / Baron Nadja 21 18 21 15 0 0 2 0 1 0
3.D Osele Günther / Korneck Irene Clausen Andreas / Baron Nadja 15 21 19 21 0 0 0 2 0 1
Sieger: Six Pack 4 8 2 4
 
Spiel Adlers Team Federleicht 1. Satz 2. Satz 3. Satz Sätze Spiele
1.E Baran Slawomir Mader Niki 17 21 4 21 0 0 0 2 0 1
2.E Biernat Pawel Brodtrager Hannes 10 21 12 21 0 0 0 2 0 1
3.E Mayer Michael / Hackl Andreas Mader Niki / Brodtrager Hannes 11 21 9 21 0 0 0 2 0 1
1.D Rowny Jaroslaw / Baron Marek Schmit Max / Schmit Robert 21 15 22 20 0 0 2 0 1 0
2.D Baran Slawomir / Rowny Jaroslaw Schmit Robert / Weginger Simon 21 7 21 8 0 0 2 0 1 0
3.D Mayer Michael / Baron Marek Schmit Max / Katzengruber Bruno 21 8 21 8 0 0 2 0 1 0
Unentschieden 6 6 3 3
 
Spiel Netztester Dickhäuter & Co. 1. Satz 2. Satz 3. Satz Sätze Spiele
1.E Zhang Yuning Leth Christian 21 9 21 10 0 0 2 0 1 0
2.E Osele Günther Lenhart Hannes 12 21 21 18 11 21 1 2 0 1
3.E Zhang Yuning / Koller Daniela Schramek Manuel / Swierczewska Kasia 14 21 21 14 21 14 2 1 1 0
1.D Korneck Irene / J. Kang Leth Christian / Lenhart Hannes 10 21 9 21 0 0 0 2 0 1
2.D Korneck Irene / Osele Günther Max Gerald / Miehl Hans 19 21 17 21 0 0 0 2 0 1
3.D J. Kang / Koller Daniela Max Gerald / Swierczewska Kasia 17 21 21 19 16 21 1 2 0 1
Sieger: Dickhäuter & Co. 6 9 2 4
 
Spiel Bisons Racketeers 1. Satz 2. Satz 3. Satz Sätze Spiele
1.E Swierczewski Marek Singh Medhvadi 16 21 21 23 0 0 0 2 0 1
2.E Michalski Andrzej Seyfried Richard 21 16 21 13 0 0 2 0 1 0
3.E Ziolkowski Marek / Zielinski Krystian Baier Jürgen / Boulbes Guillaume 18 21 11 21 0 0 0 2 0 1
1.D Swierczewski Marek / Sojka Jacek Baier Jürgen / Santler Helmuth 10 21 21 23 0 0 0 2 0 1
2.D Sojka Jacek / Szuszkiewicz Robert Santler Helmuth / Schmidinger Stefan 17 21 13 21 0 0 0 2 0 1
3.D Szuszkiewicz Robert / Ziolkowski Martin Boulbes Guillaume / Schmidinger Stefan 14 21 21 19 22 20 2 1 1 0
Sieger: Racketeers 4 9 2 4
 
Spiel Schlägertrupp Bisons 1. Satz 2. Satz 3. Satz Sätze Spiele
1.E Zach Robert Swierczewski Marek 21 10 21 18 0 0 2 0 1 0
2.E Nagl Kristof Michalski Andrzej 21 10 21 6 0 0 2 0 1 0
3.E Zach Robert / Reiterer Sonja Ziolkowski Marek / Zielinski Krystian 21 17 21 15 0 0 2 0 1 0
1.D Nürnberger Thomas / Schlenz Robert Swierczewski Marek / Sojka Jacek 18 21 20 22 0 0 0 2 0 1
2.D Schlenz Robert / Reiterer Sonja Szuszkiewicz Robert / Michalski Andrzej 21 11 21 13 0 0 2 0 1 0
3.D Neumann Roland / Nürnberger Thomas Sojka Jacek / Zielinski Krystian 21 14 13 21 10 21 1 2 0 1
Sieger: Schlägertrupp 9 4 4 2
 
Spiel Saitenreisser Six Pack 1. Satz 2. Satz 3. Satz Sätze Spiele
1.E Wolf Felix Nohejl Alex 12 21 21 13 19 21 1 2 0 1
2.E Scheifinger Anton Finkes Jürgen 21 12 14 21 16 21 1 2 0 1
3.E Wolf Felix / Oberweger Roland Clausen Andreas / Dertina Christian 22 20 19 21 21 17 2 1 1 0
1.D Scheifinger Anton / Scheifinger Renate Szedenik Herbert / Finkes Jürgen 21 19 11 21 11 21 1 2 0 1
2.D Sabbir Alam / Scheifinger Renate Clausen Andreas / Baron Nadja 15 21 18 21 0 0 0 2 0 1
3.D Rakowitz Carina / Oberweger Roland Szedenik Herbert / Kutschera Martin 21 17 21 17 0 0 2 0 1 0
Sieger: Six Pack 7 9 2 4
 
Spiel Racketeers Schlägertrupp 1. Satz 2. Satz 3. Satz Sätze Spiele
1.E Singh Medhvadi Zach Robert 19 21 12 21 0 0 0 2 0 1
2.E Boulbes Guillaume Nagl Kristof 16 21 20 22 0 0 0 2 0 1
3.E Baier Jürgen / Singh Medhvadi Zach Robert / Reiterer Sonja 21 15 21 10 0 0 2 0 1 0
1.D Baier Jürgen / Seyfried Richard Nürnberger Thomas / Schlenz Robert 21 12 21 23 14 21 1 2 0 1
2.D Singh Medhvadi / Santler Helmuth Nagl Kristof / Nürnberger Thomas 21 16 21 16 0 0 2 0 1 0
3.D Schmidinger Stefan / Santler Helmuth Neumann Roland / Schlenz Robert 9 21 21 13 16 21 1 2 0 1
Sieger: Schlägertrupp 6 8 2 4

News