Babolat-Cup Vorrunde Hauptbewerb mit Fotogalerie

2021-10-05 10:19:00 / Kommentare 0
Babolat-Cup Vorrunde Hauptbewerb mit Fotogalerie -

Babolat-Cup Hauptbewerb

Zur Fotogalerie finden Sie hier!

Wertungen befinden sich im Bericht ganz unten!

Mannschaft A Mannschaft B Spiele Sätze
Penguasaan Goodminton 3:3 9:7
Wintin Bad-Mintons 4:2 10:6
Nanashi FC FC 3:3 7:7
Bisons Federleicht 3:3 7:7
Six Pack Dickhäuter & Co. 2:4 5:8
Racketeers Saitenreisser 4:2 9:6
Wintin Goodminton 2:4 5:9
Six Pack Bisons 3:3 8:7
Bad-Mintons FC FC 1:5 2:10
Racketeers Dickhäuter & Co. 2:4 6:9
Nanashi Penguasaan 2:4 5:9
Saitenreisser Federleicht 3:3 6:6

Spiel Penguasaan Goodminton 1. Satz 2. Satz 3. Satz Sätze Spiele
1.E Wong Alexander * Gerstl Mario * 21 13 21 17 0 0 2 0 1 0
2.E Tomes Bertl Maresch Yannick 6 21 21 17 21 14 2 1 1 0
3.E Vokroj Rene Wenda Alex 21 15 13 21 11 21 1 2 0 1
1.D Pucher Andreas / Tomes Bertl Maresch Yannick / Pehak Martin 18 21 24 22 7 21 1 2 0 1
2.D Wong Alexander * / Vokroj Katharina Gerstl Mario * / Pehak Martin 21 7 21 2 0 0 2 0 1 0
3.D Vokroj Rene / Marek Stefan Wenda Alex / Szapar 21 19 12 21 20 22 1 2 0 1
Unentschieden 9 7 3 3
 
Spiel Wintin Bad-Mintons 1. Satz 2. Satz 3. Satz Sätze Spiele
1.E Haslinger Philip Möderndorfer Gerd 21 18 21 18 0 0 2 0 1 0
2.E Rybska Veronika Eschwé Jakob 9 21 21 16 21 17 2 1 1 0
3.E Amar Gerhard Menzinger Christian 19 21 21 19 21 19 2 1 1 0
1.D Rasmussen Kristian / WALTER Georg Frank Günther / Eschwé David 13 21 21 11 17 21 1 2 0 1
2.D Schaub Malou / Rasmussen Kristian Frank Günther / Eschwé Jakob 16 21 22 20 13 21 1 2 0 1
3.D Gredinger Anna / WALTER Georg Menzinger Christian / Eschwé David 22 20 22 20 0 0 2 0 1 0
Sieger: Wintin 10 6 4 2
 
Spiel Nanashi FC FC 1. Satz 2. Satz 3. Satz Sätze Spiele
1.E Baddigam Shreedhar Grasmück Philipp 21 16 21 16 0 0 2 0 1 0
2.E Danecek Peter Reetik Kumar Sahu 10 21 10 21 0 0 0 2 0 1
3.E Mandler Andreas Schaller Fabian 10 21 8 21 0 0 0 2 0 1
1.D Kainbacher Gerhard / Sedy Mischa Reetik Kumar Sahu / Grasmück Philipp 5 21 21 19 16 21 1 2 0 1
2.D Berka Martin / Sakabe Yuki Stöger Eduard / Kuchler Lukas 21 15 21 9 0 0 2 0 1 0
3.D Kaiser Robert / Smutny Michael Stöger Reinhard / Schaller Fabian 21 17 17 21 27 25 2 1 1 0
Unentschieden 7 7 3 3
 
Spiel Bisons Federleicht 1. Satz 2. Satz 3. Satz Sätze Spiele
1.E Michalski Piotr Mader Niki 19 21 13 21 0 0 0 2 0 1
2.E Michalski Andrzej Künzel Veronika 18 21 19 21 0 0 0 2 0 1
3.E Sojka Jacek Schmit Max 21 14 21 12 0 0 2 0 1 0
1.D Sojka Jacek / Zielinski Krystian Mader Niki / Schmit Max 12 21 21 19 12 21 1 2 0 1
2.D Paszkowski Andrzej / Swierczewski Marek Künzel Veronika / Schmit Robert 21 18 19 21 21 14 2 1 1 0
3.D Bibro Jacek / Swierczewski Marek Weidlich Roman / Schmit Max 21 9 21 10 0 0 2 0 1 0
Unentschieden 7 7 3 3
 
Spiel Six Pack Dickhäuter & Co. 1. Satz 2. Satz 3. Satz Sätze Spiele
1.E Dertina Christian Wojcik Mario 13 21 11 21 0 0 0 2 0 1
2.E Finkes Jürgen Lenhart Hannes 21 18 25 23 0 0 2 0 1 0
3.E Stagl Stefan Max Gerald 11 21 14 21 0 0 0 2 0 1
1.D Nohejl Alex / Kutschera Martin Wojcik Mario / Pelz Alexandra 21 18 8 21 13 21 1 2 0 1
2.D Koudelka Edi / Clausen Andreas Pelz Alexandra / Lenhart Hannes 21 23 12 21 0 0 0 2 0 1
3.D Szedenik Herbert / Baron Nadja Max Gerald / Pfeifer Andreas 21 18 21 19 0 0 2 0 1 0
Sieger: Dickhäuter & Co. 5 8 2 4
 
Spiel Racketeers Saitenreisser 1. Satz 2. Satz 3. Satz Sätze Spiele
1.E Boulbes Guillaume Oberweger Roland 14 21 21 18 21 19 2 1 1 0
2.E Pils Hannes Scheifinger Anton 7 21 14 21 0 0 0 2 0 1
3.E Jud Franz Sabbir Alam 21 17 21 11 0 0 2 0 1 0
1.D Baier Jürgen / Pils Hannes Krawiec Pierre / Gabler Christopher 21 9 21 19 0 0 2 0 1 0
2.D Kleewein Johanna / Santler Helmuth Scheifinger Anton / Scheifinger Renate 21 19 19 21 17 21 1 2 0 1
3.D Seyfried Richard / Santler Helmuth Oberweger Roland / Rakowitz Carina 18 21 21 19 21 12 2 1 1 0
Sieger: Racketeers 9 6 4 2
 
Spiel Wintin Goodminton 1. Satz 2. Satz 3. Satz Sätze Spiele
1.E Rybska Veronika Gerstl Mario * 15 21 13 21 0 0 0 2 0 1
2.E Amar Gerhard Maresch Yannick 12 21 22 20 13 21 1 2 0 1
3.E Schaub Malou Pehak Martin 11 21 13 21 0 0 0 2 0 1
1.D Rasmussen Kristian / Haslinger Philip Wenda Alex / Szapar 21 13 21 12 0 0 2 0 1 0
2.D WALTER Georg / Haslinger Philip Gerstl Mario * / Pehak Martin 12 21 15 21 0 0 0 2 0 1
3.D Gredinger Anna / Rasmussen Kristian Franek Andreas / Maresch Yannick 17 21 21 11 21 11 2 1 1 0
Sieger: Goodminton 5 9 2 4
 
Spiel Six Pack Bisons 1. Satz 2. Satz 3. Satz Sätze Spiele
1.E Nohejl Alex Michalski Piotr 21 15 21 19 0 0 2 0 1 0
2.E Dertina Christian Swierczewski Marek 21 18 18 21 11 21 1 2 0 1
3.E Koudelka Edi Michalski Andrzej 12 21 18 21 0 0 0 2 0 1
1.D Nohejl Alex / Kutschera Martin Sotkatacek / Zielinski Krystian 17 21 21 18 21 11 2 1 1 0
2.D Clausen Andreas / Dertina Christian Paszkowski Andrzej / Michalski Andrzej 21 11 21 16 0 0 2 0 1 0
3.D Szedenik Herbert / Stagl Stefan Swierczewski Marek / Bibro Jacek 21 19 16 21 17 21 1 2 0 1
Unentschieden 8 7 3 3
 
Spiel Bad-Mintons FC FC 1. Satz 2. Satz 3. Satz Sätze Spiele
1.E Möderndorfer Gerd Grasmück Philipp 10 21 17 21 0 0 0 2 0 1
2.E Menzinger Christian Reetik Kumar Sahu 7 21 9 21 0 0 0 2 0 1
3.E Eschwé David Schaller Fabian 18 21 10 21 0 0 0 2 0 1
1.D Frank Günther / Möderndorfer Gerd Reetik Kumar Sahu / Kuchler Lukas 10 21 15 21 0 0 0 2 0 1
2.D Frank Günther / Eschwé Jakob Kuchler Lukas / Grasmück Philipp 21 14 22 20 0 0 2 0 1 0
3.D Eschwé Jakob / Eschwé David Stöger Reinhard / Schaller Fabian 18 21 8 21 0 0 0 2 0 1
Sieger: FC FC 2 10 1 5
 
Spiel Racketeers Dickhäuter & Co. 1. Satz 2. Satz 3. Satz Sätze Spiele
1.E Santler Helmuth Wojcik Mario 8 21 8 21 0 0 0 2 0 1
2.E Seyfried Richard Lenhart Hannes 21 11 11 21 21 18 2 1 1 0
3.E Kleewein Johanna Pfeifer Andreas 13 21 22 20 12 21 1 2 0 1
1.D Baier Jürgen / Boulbes Guillaume Wojcik Mario / Pelz Alexandra 25 27 12 21 0 0 0 2 0 1
2.D Baier Jürgen / Seyfried Richard Lenhart Hannes / Pelz Alexandra 21 19 10 21 18 21 1 2 0 1
3.D Jud Franz / Pils Hannes Max Gerald / Pfeifer Andreas 21 11 21 15 0 0 2 0 1 0
Sieger: Dickhäuter & Co. 6 9 2 4
 
Spiel Nanashi Penguasaan 1. Satz 2. Satz 3. Satz Sätze Spiele
1.E Berka Martin Wong Alexander * 4 21 5 21 0 0 0 2 0 1
2.E Mandler Andreas Tomes Bertl 8 21 17 21 0 0 0 2 0 1
3.E Vostry Peter Pucher Andreas 12 21 13 21 0 0 0 2 0 1
1.D Kainbacher Gerhard / Sedy Mischa Wong Alexander * / Vokroj Katharina 21 14 15 21 11 21 1 2 0 1
2.D Baddigam Shreedhar / Danecek Peter Marek Stefan / Vokroj Rene 21 11 15 21 21 15 2 1 1 0
3.D Kaiser Robert / Smutny Michael Pucher Andreas / Tomes Bertl 22 20 21 17 0 0 2 0 1 0
Sieger: Penguasaan 5 9 2 4
 
Spiel Saitenreisser Federleicht 1. Satz 2. Satz 3. Satz Sätze Spiele
1.E Gabler Christopher Mader Niki 13 21 15 21 0 0 0 2 0 1
2.E Scheifinger Anton Künzel Veronika 19 21 13 21 0 0 0 2 0 1
3.E Krawiec Pierre Schmit Max 21 15 21 10 0 0 2 0 1 0
1.D Oberweger Roland / Sabbir Alam Künzel Veronika / Mader Niki 21 23 17 21 0 0 0 2 0 1
2.D Scheifinger Anton / Scheifinger Renate Weidlich Roman / Schmit Robert 21 12 21 17 0 0 2 0 1 0
3.D Oberweger Roland / Rakowitz Carina Weidlich Roman / Schmit Max 21 13 21 19 0 0 2 0 1 0
Unentschieden 6 6 3 3

Wertung Vorrunde
Hauptbewerb (links), Mittlere Division (rechts)

Mannschaft Spiele Sätze Punkte
FC FC 8:4 17:9 5
Penguasaan 7:5 18:12 5
Goodminton 7:5 16:14 5
Wintin 6:6 15:15 4
Nanashi 5:7 12:16 3
Bad-Mintons 3:9 8:20 2
Mannschaft Spiele Sätze Punkte
Dickhäuter & Co. 8:4 17:11 6
Racketeers 6:6 15:15 4
Federleicht 6:6 13:13 4
Bisons 6:6 13:13 4
Six Pack 5:7 13:15 3
Saitenreisser 5:7 12:15 3

News