Babolat-Cup und Fotogalerie Hauptbewerb 28. August

2020-08-31 10:38:00 / Kommentare 0
Babolat-Cup und Fotogalerie Hauptbewerb 28. August -

Mannschaft A Mannschaft B Spiele Sätze
Hot Shots Penguasaan 3:3 8:8
Bad-Mintons Schlägertrupp 4:2 8:6
Bad-Rats Goodminton 0:6 1:12
Duracells Cinghiali 1:5 3:10
Nanashi Wintin 2:4 4:8
Federation Hot Shots 1:5 3:10
Federation Schlägertrupp 2:4 5:8
Penguasaan Wintin 0:6 2:12
Duracells Bad-Rats 2:4 5:9
Nanashi Bad-Mintons 5:1 10:6
Cinghiali Goodminton 2:4 6:9

Zur Fotogalerie finden Sie hier!

Spiel Hot Shots Penguasaan 1. Satz 2. Satz 3. Satz Sätze Spiele
1.E Sattler Markus Wong Alexander * 4 21 7 21 0 0 0 2 0 1
2.E Stemeseder Felix Toifl Alois 21 16 18 21 21 15 2 1 1 0
3.E Tiron Nicoletta Toth Peter 17 21 21 6 21 9 2 1 1 0
1.D Sattler Markus / Tiron Nicoletta Wong Alexander * / Vokroj Katharina 21 18 15 21 18 21 1 2 0 1
2.D Stemeseder Felix / Pham Ninh Vokroj Katharina / Toth Peter 21 13 21 15 0 0 2 0 1 0
3.D Nguyen Thomas / Pham Ninh Marek Stefan / Toifl Alois 21 15 11 21 19 21 1 2 0 1
Unentschieden 8 8 3 3
 
Spiel Bad-Mintons Schlägertrupp 1. Satz 2. Satz 3. Satz Sätze Spiele
1.E Vasina Christian Zach Robert 24 22 21 14 0 0 2 0 1 0
2.E Menzinger Christian Hofbauer Norbert 21 12 21 23 21 15 2 1 1 0
3.E Eschwé David Nagl Kristof 0 21 0 21 0 0 0 2 0 1
1.D Eschwé David / Menzinger Christian Zach Robert / Nürnberger Thomas 21 12 21 14 0 0 2 0 1 0
2.D Mangst Robert / Eschwé David Robert Schlenz / Nürnberger Thomas 18 21 11 21 0 0 0 2 0 1
3.D Mangst Robert / Frank Günther Jelinek Robert / Neumann Roland 16 21 22 20 21 18 2 1 1 0
Sieger: Bad-Mintons 8 6 4 2
 
Spiel Bad-Rats Goodminton 1. Satz 2. Satz 3. Satz Sätze Spiele
1.E Sreeder Badigam Gerstl Mario * 21 23 17 21 0 0 0 2 0 1
2.E Gruber Martin Wenda Alex 20 22 13 21 0 0 0 2 0 1
3.E Kriebernig Alexander Ploiner Christoph 12 21 17 21 0 0 0 2 0 1
1.D Sreeder Badigam / Kriebernig Alexander Gerstl Mario * / Reichel Andrea 10 21 10 21 0 0 0 2 0 1
2.D Mattausch Barbara / Gruber Martin Wenda Alex / Maresch Yannick 21 17 11 21 17 21 1 2 0 1
3.D Mattausch Barbara / Hofer Martin Maresch Yannick / Ploiner Christoph 16 21 15 21 0 0 0 2 0 1
Sieger: Goodminton 1 12 0 6
 
Spiel Duracells Cinghiali 1. Satz 2. Satz 3. Satz Sätze Spiele
1.E Wess Daniel Genin Nicolas 21 16 19 21 16 21 1 2 0 1
2.E Petschnek Peter Unger Joachim 14 21 15 21 0 0 0 2 0 1
3.E Todt Peter Kang Willi 21 19 23 21 0 0 2 0 1 0
1.D Wess Daniel / Rasmussen Kristian Ebert-Weglehner Roland / Genin Nicolas 19 21 17 21 0 0 0 2 0 1
2.D Schaub Malou / Rasmussen Kristian Ebert-Weglehner Roland / Unger Joachim 12 21 17 21 0 0 0 2 0 1
3.D Schaub Malou / Todt Peter Ebert-Weglehner Roland / Kang Willi 16 21 16 21 0 0 0 2 0 1
Sieger: Cinghiali 3 10 1 5
 
Spiel Nanashi Wintin 1. Satz 2. Satz 3. Satz Sätze Spiele
1.E Berka Martin * Nahrebecki Dariusz 21 8 21 15 0 0 2 0 1 0
2.E Danecek Peter Rybska Veronika 14 21 16 21 0 0 0 2 0 1
3.E Andreas Mandler Amar Gerhard 14 21 12 21 0 0 0 2 0 1
1.D Berka Martin * / Kainbacher Gerhard Georg WALTER / Haslinger Philip 24 22 21 13 0 0 2 0 1 0
2.D Kainbacher Gerhard / Sedy Mischa Nahrebecki Dariusz / Swoboda Susanne 19 21 8 21 0 0 0 2 0 1
3.D Kaiser Robert / Andreas Mandler Georg WALTER / Swoboda Susanne 17 21 16 21 0 0 0 2 0 1
Sieger: Wintin 4 8 2 4
 
Spiel Federation Hot Shots 1. Satz 2. Satz 3. Satz Sätze Spiele
1.E Schneider Norbert Sattler Markus 11 21 11 21 0 0 0 2 0 1
2.E Edgar Klammer Stemeseder Felix 21 13 14 21 16 21 1 2 0 1
3.E Joannov Alexander Tiron Nicoletta 22 20 21 19 0 0 2 0 1 0
1.D Schneider Norbert / Bäuerle Regina Sattler Markus / Tiron Nicoletta 11 21 8 21 0 0 0 2 0 1
2.D Edlacher Tanja / Edgar Klammer Stemeseder Felix / Pham Ninh 19 21 19 21 0 0 0 2 0 1
3.D Karrer Norbert / Joannov Alexander Nguyen Trung / Pham Ninh 11 21 20 22 0 0 0 2 0 1
Sieger: Hot Shots 3 10 1 5
 
Spiel Federation Schlägertrupp 1. Satz 2. Satz 3. Satz Sätze Spiele
1.E Schneider Norbert Zach Robert 11 21 8 21 0 0 0 2 0 1
2.E Edlacher Tanja Hofbauer Norbert 21 15 21 6 0 0 2 0 1 0
3.E Joannov Alexander Nagl Kristof 12 21 12 21 0 0 0 2 0 1
1.D Karrer Norbert / Edlacher Tanja Hofbauer Norbert / Nagl Kristof 21 16 22 24 12 21 1 2 0 1
2.D Edgar Klammer / Bäuerle Regina Jelinek Robert / Neumann Roland 21 14 21 17 0 0 2 0 1 0
3.D Karrer Norbert / Bäuerle Regina Robert Schlenz / Nürnberger Thomas 12 21 15 21 0 0 0 2 0 1
Sieger: Schlägertrupp 5 8 2 4
 
Spiel Penguasaan Wintin 1. Satz 2. Satz 3. Satz Sätze Spiele
1.E Wong Alexander * Rybska Veronika 0 21 0 21 0 0 0 2 0 1
2.E Toifl Alois Haslinger Philip 13 21 9 21 0 0 0 2 0 1
3.E Toth Peter Amar Gerhard 9 21 11 21 0 0 0 2 0 1
1.D Wong Alexander * / Vokroj Katharina Rybska Veronika / Nahrebecki Dariusz 21 16 10 21 15 21 1 2 0 1
2.D Vokroj Katharina / Toth Peter Nahrebecki Dariusz / Swoboda Susanne 8 21 8 21 0 0 0 2 0 1
3.D Toifl Alois / Marek Stefan Haslinger Philip / Amar Gerhard 16 21 22 20 6 21 1 2 0 1
Sieger: Wintin 2 12 0 6
 
Spiel Duracells Bad-Rats 1. Satz 2. Satz 3. Satz Sätze Spiele
1.E Wess Daniel Sreeder Badigam 11 21 21 16 13 21 1 2 0 1
2.E Petschnek Peter Gruber Martin 18 21 19 21 0 0 0 2 0 1
3.E Todt Peter Kriebernig Alexander 21 14 19 21 21 8 2 1 1 0
1.D Rasmussen Kristian / Wess Daniel Sreeder Badigam / Kriebernig Alexander 17 21 16 21 0 0 0 2 0 1
2.D Rasmussen Kristian / Schaub Malou Gruber Martin / Hofer Martin 15 21 19 21 0 0 0 2 0 1
3.D Todt Peter / Schaub Malou Mattausch Barbara / Hofer Martin 21 19 23 21 0 0 2 0 1 0
Sieger: Bad-Rats 5 9 2 4
 
Spiel Nanashi Bad-Mintons 1. Satz 2. Satz 3. Satz Sätze Spiele
1.E Berka Martin * Vasina Christian 21 18 25 23 0 0 2 0 1 0
2.E Danecek Peter Eschwé Jakob 15 21 18 21 0 0 0 2 0 1
3.E Andreas Mandler Menzinger Christian 14 21 21 11 21 13 2 1 1 0
1.D Kainbacher Gerhard / Sedy Mischa Frank Günther / Vasina Christian 20 22 21 11 21 13 2 1 1 0
2.D Berka Martin * / Sakabe Yuki Frank Günther / Eschwé David 21 16 22 24 21 13 2 1 1 0
3.D Kaiser Robert / Andreas Mandler Eschwé Jakob / Mangst Robert 21 18 15 21 21 16 2 1 1 0
Sieger: Nanashi 10 6 5 1
 
Spiel Cinghiali Goodminton 1. Satz 2. Satz 3. Satz Sätze Spiele
1.E Genin Nicolas Gerstl Mario * 7 21 11 21 0 0 0 2 0 1
2.E Unger Joachim Maresch Yannick 17 21 30 29 17 21 1 2 0 1
3.E Kang Willi Ploiner Christoph 21 15 15 21 21 17 2 1 1 0
1.D Ebert-Weglehner Roland / Genin Nicolas Reichel Andrea / Maresch Yannick 13 21 21 13 13 21 1 2 0 1
2.D Ebert-Weglehner Roland / Unger Joachim Ploiner Christoph / Wenda Alex 21 13 21 15 0 0 2 0 1 0
3.D Ebert-Weglehner Roland / Kang Willi Reichel Andrea / Wenda Alex 17 21 12 21 0 0 0 2 0 1
Sieger: Goodminton 6 9 2 4

News