Ergebnisse Babolat-Cup Hauptbewerb am 14. 4

2023-04-20 18:44:00
Ergebnisse Babolat-Cup Hauptbewerb am 14. 4 -

Tabelle mit allen Spielen vom 14.4.2023

Zur Fotogalerie finden Sie hier!

Mannschaft A Mannschaft B Spiele Sätze
FC FC Inter16 3:3 7:7
Penguasaan Bad-Mintons 5:1 10:4
Goodminton Nanashi 5:1 10:3
12 Monkeys Schlägertrupp 2:4 5:8
Flinke Federn Saitenreisser 6:0 12:3
Goodminton Bad Minions 3:3 8:6
Bad Minions Sigas 6:0 12:1
Sigas 12 Monkeys 6:0 12:3
Bad-Mintons FC FC 2:4 5:9
Nanashi Inter16 4:2 9:5
Saitenreisser Schlägertrupp 4:2 9:6
Flinke Federn Penguasaan 5:1 11:6
 
Spiel FC FC Inter16 1. Satz 2. Satz 3. Satz Sätze Spiele
1. D Luef Michael / Stöger Reinhard Chen Ray / Jenjitwarich Akarawit 6 21 16 21 0 0 0 2 0 1
2. D Schaller Fabian / Kraule Christian Hildebrandt Bernd / Jenjitwarich Akarawit 21 18 21 13 0 0 2 0 1 0
3. D Sigmund Sabine / Stöger Reinhard Hildebrandt Bernd / Chang Hua Liu 22 24 21 12 21 16 2 1 1 0
4. D Sigmund Sabine / Kraule Christian Chang Hua Liu / Gschnell Julian 21 12 21 18 0 0 2 0 1 0
1. E Schaller Fabian Chen Ray 19 21 22 20 15 21 1 2 0 1
2. E Luef Michael Gschnell Julian 9 21 8 21 0 0 0 2 0 1
Unentschieden 7 7 3 3
 
Spiel Penguasaan Bad-Mintons 1. Satz 2. Satz 3. Satz Sätze Spiele
1. D Pucher Andreas / Deusch Christian Ebert-Weglehner Roland / Möderndorfer Gerd 21 15 22 20 0 0 2 0 1 0
2. D Deusch Christian / Toth Peter Eschwé David / Eschwé Jakob 21 16 19 21 21 19 2 1 1 0
3. D Marek Stefan / Vokroj Katharina Ebert-Weglehner Roland / Mangst Robert 21 10 21 13 0 0 2 0 1 0
4. D Tomes Bertl / Vokroj Katharina Eschwé Jakob / Mangst Robert 20 22 21 8 21 9 2 1 1 0
1. E Tomes Bertl Möderndorfer Gerd 21 10 21 18 0 0 2 0 1 0
2. E Marek Stefan Eschwé David 18 21 15 21 0 0 0 2 0 1
Sieger: Penguasaan 10 4 5 1
 
Spiel Goodminton Nanashi 1. Satz 2. Satz 3. Satz Sätze Spiele
1. D Maresch Yannick / Höchtl Andreas Kainbacher Gerhard / Sedy Mischa 13 21 15 21 0 0 0 2 0 1
2. D Gerstl Mario / Ernestus Lars Berka Martin / Sedy Mischa 21 13 21 14 0 0 2 0 1 0
3. D Ernestus Lars / Rybska Veronika Berka Martin / Kaiser Robert 21 11 21 15 0 0 2 0 1 0
4. D Pehak Martin / Maresch Yannick Kaiser Robert / Smutny Michael 11 21 21 11 21 19 2 1 1 0
1. E Gerstl Mario Danecek Peter 21 18 21 13 0 0 2 0 1 0
2. E Ploiner Christoph Vostry Peter 21 10 21 10 0 0 2 0 1 0
Sieger: Goodminton 10 3 5 1
 
Spiel 12 Monkeys Schlägertrupp 1. Satz 2. Satz 3. Satz Sätze Spiele
1. D Atzenhofer Ernst / Schramek Manuel Zach Robert / Reiterer Sonja 10 21 18 21 0 0 0 2 0 1
2. D Bauer Thomas / Steiner Michael Nagl Kristof / Hofbauer Norbert 21 15 21 19 0 0 2 0 1 0
3. D Weissenberger Daniela / Schramek Manuel Schlenz Robert / Neumann Roland 21 11 21 9 0 0 2 0 1 0
4. D Nakai Yuko / Atzenhofer Ernst Schlenz Robert / Reiterer Sonja 17 21 18 21 0 0 0 2 0 1
1. E Pfeiler Andreas Zach Robert 13 21 21 16 13 21 1 2 0 1
2. E Steiner Michael Hofbauer Norbert 20 22 10 21 0 0 0 2 0 1
Sieger: Schlägertrupp 5 8 2 4
 
Spiel Flinke Federn Saitenreisser 1. Satz 2. Satz 3. Satz Sätze Spiele
1. D Nahrebecki Dariusz / Szöke Gyula Scheifinger Anton / Sabbir Alam 21 12 21 18 0 0 2 0 1 0
2. D Nahrebecki Dariusz / Nahrebecki Susanne Zeisler Philip / Sabbir Alam 21 8 21 14 0 0 2 0 1 0
3. D Volk Gerhard / Mayer Vipin Scheifinger Anton / Hamzelaia 19 21 21 17 21 16 2 1 1 0
4. D Nahrebecki Susanne / Mayer Vipin Zeisler Philip / Hamzelaia 21 15 21 13 0 0 2 0 1 0
1. E Szöke Gyula Scheifinger Anton 13 21 21 11 22 20 2 1 1 0
2. E Nahrebecki Hubert Zeisler Philip 18 21 21 17 21 19 2 1 1 0
Sieger: Flinke Federn 12 3 6 0
 
Spiel Goodminton Bad Minions 1. Satz 2. Satz 3. Satz Sätze Spiele
1. D Gerstl Mario / Ernestus Lars Lü Xin / Sundara Justin 21 13 21 10 0 0 2 0 1 0
2. D Ernestus Lars / Rybska Veronika Sundara Justin / Sundara Jason 21 16 16 21 22 24 1 2 0 1
3. D Höchtl Andreas / Rybska Veronika Sundara Jason / Pham Ninh 21 13 21 14 0 0 2 0 1 0
4. D Pehak Martin / Ploiner Christoph Pham Ninh / Tobias Bodzenta 18 21 21 17 15 21 1 2 0 1
1. E Gerstl Mario Lü Xin 10 21 11 21 0 0 0 2 0 1
2. E Höchtl Andreas Tobias Bodzenta 21 10 21 15 0 0 2 0 1 0
Unentschieden 8 6 3 3
 
Spiel Bad Minions Sigas 1. Satz 2. Satz 3. Satz Sätze Spiele
1. D Lü Xin / Sundara Justin Ofner Christian / Ofner Philip 21 10 21 10 0 0 2 0 1 0
2. D Sundara Justin / Sundara Jason Ofner Christian / Hauser Valentin 21 12 21 16 0 0 2 0 1 0
3. D Sundara Jason / Pham Ninh Ofner Andrea / Hauser Valentin 21 19 21 13 0 0 2 0 1 0
4. D Tobias Bodzenta / Pham Ninh Ofner Andrea / Sudarma Roland 9 21 21 16 21 15 2 1 1 0
1. E Lü Xin Ofner Philip 21 14 21 13 0 0 2 0 1 0
2. E Tobias Bodzenta Sudarma Roland 21 15 21 18 0 0 2 0 1 0
Sieger: Bad Minions 12 1 6 0
 
Spiel Sigas 12 Monkeys 1. Satz 2. Satz 3. Satz Sätze Spiele
1. D Ofner Christian / Sudarma Roland Schramek Manuel / Pfeiler Andreas 17 21 21 8 21 16 2 1 1 0
2. D Ofner Christian / Sudarma Roland Atzenhofer Ernst / Steiner Michael 21 16 21 18 0 0 2 0 1 0
3. D Ofner Andrea / Ofner Philip Weissenberger Daniela / Bauer Thomas 17 21 21 5 21 11 2 1 1 0
4. D Ofner Andrea / Sudarma Roland Weissenberger Daniela / Nakai Yuko 21 16 16 21 21 16 2 1 1 0
1. E Ofner Philip Pfeiler Andreas 21 11 21 17 0 0 2 0 1 0
2. E Hauser Valentin Schramek Manuel 22 20 21 16 0 0 2 0 1 0
Sieger: Sigas 12 3 6 0
 
Spiel Bad-Mintons FC FC 1. Satz 2. Satz 3. Satz Sätze Spiele
1. D Ebert-Weglehner Roland / Möderndorfer Gerd Stöger Reinhard / Schaller Fabian 21 17 21 23 18 21 1 2 0 1
2. D Eschwé Jakob / Eschwé David Stöger Reinhard / Kraule Christian 21 16 21 16 0 0 2 0 1 0
3. D Mangst Robert / Ebert-Weglehner Roland Sigmund Sabine / Luef Michael 12 21 21 18 21 14 2 1 1 0
4. D Mangst Robert / Eschwé Jakob Luef Michael / Kraule Christian 8 21 14 21 0 0 0 2 0 1
1. E Möderndorfer Gerd Schaller Fabian 18 21 15 21 0 0 0 2 0 1
2. E Eschwé David Sigmund Sabine 12 21 20 22 0 0 0 2 0 1
Sieger: FC FC 5 9 2 4
 
Spiel Nanashi Inter16 1. Satz 2. Satz 3. Satz Sätze Spiele
1. D Kainbacher Gerhard / Sedy Mischa Hildebrandt Bernd / Gschnell Julian 21 17 21 10 0 0 2 0 1 0
2. D Kainbacher Gerhard / Berka Martin Chen Ray / Chang Hua Liu 21 8 21 12 0 0 2 0 1 0
3. D Danecek Peter / Kaiser Robert Hildebrandt Bernd / Jenjitwarich Akarawit 21 12 17 21 24 22 2 1 1 0
4. D Vostry Peter / Smutny Michael Chang Hua Liu / Jenjitwarich Akarawit 21 12 19 21 18 21 1 2 0 1
1. E Danecek Peter Chen Ray 12 21 14 21 0 0 0 2 0 1
2. E Kaiser Robert Gschnell Julian 21 16 21 19 0 0 2 0 1 0
Sieger: Nanashi 9 5 4 2
 
Spiel Saitenreisser Schlägertrupp 1. Satz 2. Satz 3. Satz Sätze Spiele
1. D Sabbir Alam / Scheifinger Anton Zach Robert / Reiterer Sonja 18 21 21 17 21 15 2 1 1 0
2. D Sabbir Alam / Zeisler Philip Nagl Kristof / Hofbauer Norbert 21 15 19 21 14 21 1 2 0 1
3. D Hamzelaia / Scheifinger Anton Reiterer Sonja / Neumann Roland 10 21 21 10 21 13 2 1 1 0
4. D Hamzelaia / Zeisler Philip Schlenz Robert / Neumann Roland 17 21 17 21 0 0 0 2 0 1
1. E Zeisler Philip Zach Robert 21 11 21 18 0 0 2 0 1 0
2. E Scheifinger Anton Nagl Kristof 21 19 21 14 0 0 2 0 1 0
Sieger: Saitenreisser 9 6 4 2
 
Spiel Flinke Federn Penguasaan 1. Satz 2. Satz 3. Satz Sätze Spiele
1. D Szöke Gyula / Nahrebecki Dariusz Pucher Andreas / Deusch Christian 20 22 21 17 18 21 1 2 0 1
2. D Volk Gerhard / Nahrebecki Hubert Marek Stefan / Vokroj Katharina 21 17 12 21 21 18 2 1 1 0
3. D Nahrebecki Dariusz / Mayer Vipin Marek Stefan / Toth Peter 21 19 21 13 0 0 2 0 1 0
4. D Volk Gerhard / Nahrebecki Susanne Pucher Andreas / Toth Peter 19 21 21 12 21 12 2 1 1 0
1. E Szöke Gyula Tomes Bertl 21 23 21 16 21 15 2 1 1 0
2. E Nahrebecki Hubert Deusch Christian 10 21 21 10 21 16 2 1 1 0
Sieger: Flinke Federn 11 6 5 1

News