Babolat-Cup: Saisonauftakt in der Mittleren Division

2022-10-07 19:50:00
Babolat-Cup: Saisonauftakt in der Mittleren Division -

1. Runde Babolat-Cup Mittlere Division

Ankur Kad und Thomas Bauer (12 Monkeys)

Mannschaft A Mannschaft B Spiele Sätze
Netztester Racketeers 1:5 2:10
Saitenreisser Vienna Shuttle Rocks 2:4 6:9
12 Monkeys Federleicht 4:2 9:5
Schlägertrupp Six Pack 4:2 10:5
Schlägertrupp Inter16 1:5 3:11
Federleicht Netztester 5:1 10:3
Vienna Shuttle Rocks Six Pack 3:3 6:6
Racketeers Inter16 1:5 3:10
Saitenreisser 12 Monkeys 2:4 6:9
 
Spiel Netztester Racketeers 1. Satz 2. Satz 3. Satz Sätze Spiele
1. D Osele Günther / Uddin Abdullah Seyfried Richard / Boulbes Guillaume 13 21 16 21 0 0 0 2 0 1
2. D Stangl Robert / Kloptschar Rinrada Seyfried Richard / Pils Hannes 14 21 19 21 0 0 0 2 0 1
3. D Krenn Christian / Korneck Irene Pils Hannes / Santler Helmuth 6 21 7 21 0 0 0 2 0 1
4. D Kloptschar Rinrada / Korneck Irene Pils Hannes / Seyfried Richard 13 21 8 21 0 0 0 2 0 1
1. E Stangl Robert Santler Helmuth 16 21 16 21 0 0 0 2 0 1
2. E Osele Günther Boulbes Guillaume 21 8 21 13 0 0 2 0 1 0
Sieger: Racketeers 2 10 1 5
 
 
Spiel Saitenreisser Vienna Shuttle Rocks 1. Satz 2. Satz 3. Satz Sätze Spiele
1. D Gabler Christopher / Zeisler Philip Sentosa Ryan / Kalinka Dietmar 19 21 21 18 19 21 1 2 0 1
2. D Oberweger Roland / Gabler Christopher Reyad Mahmud / Wolska-Ogrodnik Barbara 21 14 19 21 20 22 1 2 0 1
3. D Scheifinger Anton / Scheifinger Renate Reyad Mahmud / Podgorzak Barbara 13 21 21 16 21 18 2 1 1 0
4. D Oberweger Roland / Rakowitz Carina Wolska-Ogrodnik Barbara / Podgorzak Barbara 18 21 12 21 0 0 0 2 0 1
1. E Zeisler Philip Sentosa Ryan 14 21 16 21 0 0 0 2 0 1
2. E Scheifinger Anton Kalinka Dietmar 21 14 21 13 0 0 2 0 1 0
Sieger: Vienna Shuttle Rocks 6 9 2 4
 
 
Spiel 12 Monkeys Federleicht 1. Satz 2. Satz 3. Satz Sätze Spiele
1. D Mattausch Babara / Weissenberger Daniela Lechner Markus / Kellner Martin 19 21 21 15 18 21 1 2 0 1
2. D Kad Ankur / Bauer Thomas Brodtrager Hannes / Schmit Max 21 11 21 9 0 0 2 0 1 0
3. D Weissenberger Daniela / Atzenhofer Ernst Kellner Martin / Schabel Roswitha 21 14 21 10 0 0 2 0 1 0
4. D Bauer Thomas / Lackner Simon Weidlich Roman / Schabel Roswitha 13 21 14 21 0 0 0 2 0 1
1. E Kad Ankur Brodtrager Hannes 21 18 21 16 0 0 2 0 1 0
2. E Lackner Simon Lechner Markus 16 21 21 10 21 16 2 1 1 0
Sieger: 12 Monkeys 9 5 4 2

 
 
Spiel Schlägertrupp Six Pack 1. Satz 2. Satz 3. Satz Sätze Spiele
1. D Zach Robert / Reiterer Sonja Nohejl Alex / Kutschera Martin 21 11 19 21 19 21 1 2 0 1
2. D Hofbauer Norbert / Nagl Kristof Szedenik Herbert / Koudelka Edi 21 12 21 9 0 0 2 0 1 0
3. D Schlenz Robert / Nürnberger Thomas Szedenik Herbert / Finkes Jürgen 21 15 21 17 0 0 2 0 1 0
4. D Neumann Roland / Schlenz Robert Baron Nadja / Finkes Jürgen 21 12 28 26 0 0 2 0 1 0
1. E Zach Robert Nohejl Alex 21 17 17 21 21 14 2 1 1 0
2. E Nagl Kristof Dertina Christian 20 22 21 16 12 21 1 2 0 1
Sieger: Schlägertrupp 10 5 4 2
 
Spiel Schlägertrupp Inter16 1. Satz 2. Satz 3. Satz Sätze Spiele
1. D Zach Robert / Reiterer Sonja Chen Ray / Gschnell Julian 19 21 10 21 0 0 0 2 0 1
2. D Nagl Kristof / Hofbauer Norbert Arnuga Iztok / Chang Hua Liu 18 21 19 21 0 0 0 2 0 1
3. D Reiterer Sonja / Neumann Roland Arnuga Iztok / Velisek Wolfgang 14 21 21 17 10 21 1 2 0 1
4. D Neumann Roland / Nürnberger Thomas Chang Hua Liu / Velisek Wolfgang 21 13 21 12 0 0 2 0 1 0
1. E Zach Robert Chen Ray 7 21 13 21 0 0 0 2 0 1
2. E Hofbauer Norbert Gschnell Julian 11 21 16 21 16 21 0 3 0 1
Sieger: Inter16 3 11 1 5
 


 
Spiel Federleicht Netztester 1. Satz 2. Satz 3. Satz Sätze Spiele
1. D Brodtrager Hannes / Kellner Martin Uddin Abdullah / Krenn Christian 21 16 21 7 0 0 2 0 1 0
2. D Lechner Markus / Kellner Martin Osele Günther / Stangl Robert 21 16 20 22 21 19 2 1 1 0
3. D Weidlich Roman / Schabel Roswitha Osele Günther / Krenn Christian 14 21 17 21 0 0 0 2 0 1
4. D Schmit Max / Schmit Robert Korneck Irene / Kloptschar Rinrada 21 14 21 11 0 0 2 0 1 0
1. E Brodtrager Hannes Stangl Robert 21 19 21 6 0 0 2 0 1 0
2. E Lechner Markus Uddin Abdullah 21 17 21 16 0 0 2 0 1 0
Sieger: Federleicht 10 3 5 1
 
Spiel Vienna Shuttle Rocks Six Pack 1. Satz 2. Satz 3. Satz Sätze Spiele
1. D Sentosa Ryan / Kalinka Dietmar Dertina Christian / Kutschera Martin 22 20 21 14 0 0 2 0 1 0
2. D Wolska-Ogrodnik Barbara / Reyad Mahmud Dertina Christian / Baron Nadja 19 21 10 21 0 0 0 2 0 1
3. D Podgorzak Barbara / Reyad Mahmud Finkes Jürgen / Szedenik Herbert 17 21 13 21 0 0 0 2 0 1
4. D Wolska-Ogrodnik Barbara / Podgorzak Barbara Koudelka Edi / Baron Nadja 16 21 10 21 0 0 0 2 0 1
1. E Sentosa Ryan Nohejl Alex 21 9 21 14 0 0 2 0 1 0
2. E Kalinka Dietmar Koudelka Edi 21 14 21 17 0 0 2 0 1 0
Unentschieden 6 6 3 3
 
Spiel Racketeers Inter16 1. Satz 2. Satz 3. Satz Sätze Spiele
1. D Pils Hannes / Boulbes Guillaume Chen Ray / Gschnell Julian 9 21 17 21 0 0 0 2 0 1
2. D Pils Hannes / Santler Helmuth Chen Ray / Velisek Wolfgang 29 30 14 21 0 0 0 2 0 1
3. D Seyfried Richard / Pils Hannes Gschnell Julian / Chang Hua Liu 21 15 13 21 16 21 1 2 0 1
4. D Boulbes Guillaume / Santler Helmuth Velisek Wolfgang / Chang Hua Liu 21 6 21 19 0 0 2 0 1 0
1. E Santler Helmuth Chen Ray 8 21 4 21 0 0 0 2 0 1
2. E Seyfried Richard Gschnell Julian 17 21 18 21 0 0 0 2 0 1
Sieger: Inter16 3 10 1 5
 
 
Spiel Saitenreisser 12 Monkeys 1. Satz 2. Satz 3. Satz Sätze Spiele
1. D Gabler Christopher / Zeisler Philip Mattausch Babara / Weissenberger Daniela 27 25 20 22 22 20 2 1 1 0
2. D Gabler Christopher / Oberweger Roland Bauer Thomas / Kad Ankur 21 18 18 21 17 21 1 2 0 1
3. D Scheifinger Anton / Scheifinger Anton Mattausch Babara / Atzenhofer Ernst 12 21 8 21 0 0 0 2 0 1
4. D Oberweger Roland / Rakowitz Carina Atzenhofer Ernst / Lackner Simon 15 21 14 21 0 0 0 2 0 1
1. E Zeisler Philip Kad Ankur 10 21 22 20 19 21 1 2 0 1
2. E Scheifinger Renate Lackner Simon 21 18 21 10 0 0 2 0 1 0
Sieger: 12 Monkeys 6 9 2 4


News