5. Runde Babolat-Cup-Qualifiers am 25. Februar

2022-03-02 12:52:00
5. Runde Babolat-Cup-Qualifiers am 25. Februar -

Babolat-Cup-Qualifiers 25. Februar

Zur Fotogalerie finden Sie hier!

Mannschaft A Mannschaft B Spiele Sätze
Federmäuse Fliegende Federn 2:4 5:9
Spielraum Team PVA 1:5 4:10
Kleine Panditen Penguasaan Light 1:5 3:11
Team PVA Federmäuse 2:4 5:9
Fliegende Federn Penguasaan Light 3:3 8:7
Kleine Panditen Spielraum 4:2 8:6
 
Spiel Federmäuse Fliegende Federn 1. Satz 2. Satz 3. Satz Sätze Spiele
1. E Kad Ankur Kohls Peter 21 19 21 13 0 0 2 0 1 0
2. E Medve Jan Lechner Markus 14 21 19 21 0 0 0 2 0 1
1. D Kad Ankur / Bauer Thomas Kellner Martin / Lechner Markus 13 21 19 21 0 0 0 2 0 1
2. D Medve Jan / Doris Holzweber Qi Shi / Schabel Roswitha 14 21 8 21 0 0 0 2 0 1
3. D Bauer Thomas / Zielinska Kamila Qi Shi / Kohls Peter 22 20 20 22 21 14 2 1 1 0
4. D Doris Holzweber / Zielinska Kamila Kellner Martin / Schabel Roswitha 12 21 21 17 19 21 1 2 0 1
Sieger: Fliegende Federn 5 9 2 4
 
Spiel Spielraum Team PVA 1. Satz 2. Satz 3. Satz Sätze Spiele
1. E Ebner Martin Prorok Florian 24 22 11 21 19 21 1 2 0 1
2. E Altnöder Manfred Sigwald Christoph 14 21 7 21 0 0 0 2 0 1
1. D Kainz Ludwig / Raser Erika Prorok Florian / Maier Roman 21 10 21 19 0 0 2 0 1 0
2. D Ebner Martin / Altnöder Manfred Sigwald Christoph / Halb Walter 15 21 13 21 0 0 0 2 0 1
3. D Kainz Ludwig / Vizvary Michael Furthlehner Josef / Maier Roman 15 21 21 19 11 21 1 2 0 1
4. D Raser Erika / Vizvary Michael Furthlehner Josef / Halb Walter 17 21 14 21 0 0 0 2 0 1
Sieger: Team PVA 4 10 1 5
 
Spiel Kleine Panditen Penguasaan Light 1. Satz 2. Satz 3. Satz Sätze Spiele
1. E Dick Vincent Joelly Niclas 13 21 19 21 0 0 0 2 0 1
2. E Wallner Florian Auer Manuel 9 21 18 21 0 0 0 2 0 1
1. D Nguyen Michael / Kügler Christoff Auer Manuel / Joelly Niclas 19 21 11 21 0 0 0 2 0 1
2. D Nguyen Michael / Schlegel Werner Auer Manuel / Joelly Niclas 20 22 19 21 0 0 0 2 0 1
3. D Kügler Christoff / Wallner Florian Bergmann Christoph / Joelly Marlies 15 21 21 16 14 21 1 2 0 1
4. D Schlegel Werner / Dick Vincent Bergmann Christoph / Joelly Marlies 8 21 21 9 21 17 2 1 1 0
Sieger: Penguasaan Light 3 11 1 5
 
Spiel Team PVA Federmäuse 1. Satz 2. Satz 3. Satz Sätze Spiele
1. E Prorok Florian Kad Ankur 10 21 21 16 13 21 1 2 0 1
2. E Sigwald Christoph Medve Jan 15 21 6 21 0 0 0 2 0 1
1. D Halb Walter / Furthlehner Josef Bauer Thomas / Medve Jan 9 21 7 21 0 0 0 2 0 1
2. D Furthlehner Josef / Maier Roman Kad Ankur / Zielinska Kamila 12 21 18 21 0 0 0 2 0 1
3. D Halb Walter / Siegwald Christoph Bauer Thomas / Doris Holzweber 21 19 19 21 21 13 2 1 1 0
4. D Prorok Florian / Maier Roman Doris Holzweber / Zielinska Kamila 21 14 21 16 0 0 2 0 1 0
Sieger: Federmäuse 5 9 2 4
 
Spiel Fliegende Federn Penguasaan Light 1. Satz 2. Satz 3. Satz Sätze Spiele
1. E Kohls Peter Joelly Niclas 9 21 19 21 0 0 0 2 0 1
2. E Kellner Martin Auer Manuel 21 17 11 21 14 21 1 2 0 1
1. D Lechner Markus / Kellner Martin Bergmann Christoph / Schmied Florian 21 19 21 16 0 0 2 0 1 0
2. D Qi Shi / Schabel Roswitha Auer Manuel / Joelly Niclas 15 21 23 21 19 21 1 2 0 1
3. D Qi Shi / Kohls Peter Schmied Florian / Joelly Marlies 21 14 21 13 0 0 2 0 1 0
4. D Lechner Markus / Schabel Roswitha Bergmann Christoph / Joelly Marlies 21 16 18 21 21 19 2 1 1 0
Unentschieden 8 7 3 3
 
Spiel Kleine Panditen Spielraum 1. Satz 2. Satz 3. Satz Sätze Spiele
1. E Dick Vincent Ebner Martin 10 21 16 21 0 0 0 2 0 1
2. E Kügler Christoff Altnöder Manfred 21 9 16 21 21 13 2 1 1 0
1. D Schlegel Werner / Wallner Florian Raser Erika / Kainz Ludwig 11 21 15 21 0 0 0 2 0 1
2. D Dick Vincent / Nguyen Michael Ebner Martin / Altnöder Manfred 21 15 21 9 0 0 2 0 1 0
3. D Wallner Florian / Nguyen Michael Vizvary Michael / Kainz Ludwig 21 13 21 10 0 0 2 0 1 0
4. D Kügler Christoff / Schlegel Werner Vizvary Michael / Raser Erika 10 21 21 19 23 21 2 1 1 0
Sieger: Kleine Panditen 8 6 4 2

News