Ergebnisse Babolat-Cup Division 2 und 3

2024-03-19 11:45:00
Ergebnisse Babolat-Cup Division 2 und 3 -

Tabelle mit allen Spielen vom 15.3.2024

Mannschaft A Mannschaft B Spiele Sätze
Fliegende Federn Flying Rackets 3:3 8:8
Bisons Federmäuse 4:2 8:6
Die Schlagfertigen 12 Monkeys 4:2 9:5
Panditen Team ZZ 0:6 2:12
Penguasaan 2 Spielraum 0:6 3:12
Racketeers Team PVA 2:4 4:8
Bisons Flying Rackets 4:2 9:6
Penguasaan 2 Team ZZ 0:6 1:12
Spielraum Fliegende Federn 5:1 10:2
Die Schlagfertigen Racketeers 3:3 7:6
Team PVA 12 Monkeys 4:2 8:5
Federmäuse Panditen 1:5 4:10
Spiel Fliegende Federn Flying Rackets 1. Satz 2. Satz 3. Satz Sätze Spiele
1. D Kavunga Sunitha / Chiramel David Fassl Joachim / Mai Roland 21 10 18 21 21 12 2 1 1 0
2. D Chiramel Dominik / Kavunga Sunitha Rebernig Manfred / Schmaldienst Klaus 15 21 21 14 14 21 1 2 0 1
3. D Chiramel David / Glauninger Michaela Kapfer Markus / Schmaldienst Klaus 21 16 12 21 21 14 2 1 1 0
4. D Chiramel Dominik / Glauninger Michaela Rebernig Manfred / Kapfer Markus 19 21 21 19 14 21 1 2 0 1
1. E Kohls Peter Fassl Joachim 12 21 11 21 0 0 0 2 0 1
2. E Holzer Wolfgang Mai Roland 21 18 21 15 0 0 2 0 1 0
Unentschieden 8 8 3 3
 
Spiel Bisons Federmäuse 1. Satz 2. Satz 3. Satz Sätze Spiele
1. D Swierczewski Marek / Sojka Jacek Max Gerald / Lenhart Hannes 19 21 21 12 21 16 2 1 1 0
2. D Michalski Piotr / Sojka Jacek Max Gerald / Baron Marek 21 13 17 21 21 19 2 1 1 0
3. D Staszkiewicz Rafal / Kowalik Sebastian Baron Marek / Keim Peter 21 23 15 21 0 0 0 2 0 1
4. D Staszkiewicz Rafal / Bibro Jacek Holzweber Doris / Medve Jan 13 21 14 21 0 0 0 2 0 1
1. E Swierczewski Marek Medve Jan 21 19 21 17 0 0 2 0 1 0
2. E Michalski Andrzej Lenhart Hannes 21 17 21 17 0 0 2 0 1 0
Sieger: Bisons 8 6 4 2
 
Spiel Die Schlagfertigen 12 Monkeys 1. Satz 2. Satz 3. Satz Sätze Spiele
1. D Stanzl Martin / Christensen Henrik Kad Ankur / Schramek Manuel 21 15 21 19 0 0 2 0 1 0
2. D Stanzl Martin / Hiller Heiko Kad Ankur / Bauer Thomas 21 15 21 11 0 0 2 0 1 0
3. D Kreppenhofer Jürgen / Machovicz Wilhelm Steiner Michael / Stangl Robert 21 15 17 21 21 15 2 1 1 0
4. D Kreppenhofer Jürgen / Hiller Heiko Steiner Michael / Bauer Thomas 13 21 21 15 19 21 1 2 0 1
1. E Christensen Henrik Schramek Manuel 13 21 16 21 0 0 0 2 0 1
2. E Machovicz Wilhelm Stangl Robert 21 19 21 16 0 0 2 0 1 0
Sieger: Die Schlagfertigen 9 5 4 2
 
Spiel Panditen Team ZZ 1. Satz 2. Satz 3. Satz Sätze Spiele
1. D Zimmermann Matthias / Wallner Florian Jiang Aaron / Jingqi 10 21 16 21 0 0 0 2 0 1
2. D Dick Vincent / Zimmermann Matthias Jingqi / Chen Jianyong 15 21 13 21 0 0 0 2 0 1
3. D Kirchner Gesine / Mandl Lukas Rao Yujie / Jiang Aaron 22 20 15 21 17 21 1 2 0 1
4. D Kirchner Gesine / Dick Vincent Chen Xi Zhu / Chen Jianyong 16 21 21 19 16 21 1 2 0 1
1. E Mandl Lukas Dong Junyi 20 22 19 21 0 0 0 2 0 1
2. E Wallner Florian Jingqi 19 21 15 21 0 0 0 2 0 1
Sieger: Team ZZ 2 12 0 6
 
Spiel Penguasaan 2 Spielraum 1. Satz 2. Satz 3. Satz Sätze Spiele
1. D Osele Günther / Joelly Marlies Wang Jin / Ebner Martin 17 21 22 20 9 21 1 2 0 1
2. D Young Gerald / Joelly Marlies Raser Erika / Vizvary Michael 13 21 21 16 19 21 1 2 0 1
3. D Schaittenberger / Young Gerald Altnöder Manfred / Vizvary Michael 21 17 15 21 13 21 1 2 0 1
4. D Schaittenberger / Joelly Marlies Xiao Aiting / Robert 16 21 16 21 0 0 0 2 0 1
1. E Osele Günther Bi Zhonghui 11 21 8 21 0 0 0 2 0 1
2. E Young Gerald Wang Jin 10 21 17 21 0 0 0 2 0 1
Sieger: Spielraum 3 12 0 6

 

Spiel Racketeers Team PVA 1. Satz 2. Satz 3. Satz Sätze Spiele
1. D Santler Helmuth / Jud Franz Fodorov Leonid / Sigwald Christoph 18 21 18 21 0 0 0 2 0 1
2. D Baier Jürgen / Pils Hannes Sebastian Thomas / Pradana Yuga 17 21 15 21 0 0 0 2 0 1
3. D Baier Jürgen / Kosar Sigwald Christoph / Maier Roman 21 7 21 15 0 0 2 0 1 0
4. D Pils Hannes / Kosar Zainzinger Monika / Maier Roman 21 16 21 11 0 0 2 0 1 0
1. E Santler Helmuth Fodorov Leonid 10 21 16 21 0 0 0 2 0 1
2. E Jud Franz Sebastian Thomas 20 22 12 21 0 0 0 2 0 1
Sieger: Team PVA 4 8 2 4
 
Spiel Bisons Flying Rackets 1. Satz 2. Satz 3. Satz Sätze Spiele
1. D Swierczewski Marek / Sojka Jacek Fassl Joachim / Rebernig Manfred 21 18 21 5 0 0 2 0 1 0
2. D Staszkiewicz Rafal / Michalski Andrzej Kapfer Markus / Schmaldienst Klaus 21 13 17 21 19 21 1 2 0 1
3. D Staszkiewicz Rafal / Kowalik Sebastian Mai Roland / Kapfer Markus 17 21 13 21 0 0 0 2 0 1
4. D Sojka Jacek / Bibro Jacek Mai Roland / Rebernig Manfred 17 21 21 19 21 19 2 1 1 0
1. E Swierczewski Marek Fassl Joachim 19 21 21 14 21 10 2 1 1 0
2. E Michalski Piotr Schmaldienst Klaus 21 10 21 18 0 0 2 0 1 0
Sieger: Bisons 9 6 4 2
 
Spiel Penguasaan 2 Team ZZ 1. Satz 2. Satz 3. Satz Sätze Spiele
1. D Joelly Marlies / Osele Günther Jiang Aaron / Jingqi 16 21 21 19 11 21 1 2 0 1
2. D Young Gerald / Schaittenberger Dong Junyi / Chen Jianyong 11 21 13 21 0 0 0 2 0 1
3. D Joelly Marlies / Young Gerald Jingqi / Rao Yujie 18 21 14 21 0 0 0 2 0 1
4. D Joelly Marlies / Schaittenberger Rao Yujie / Chen Xi Zhu 15 21 12 21 0 0 0 2 0 1
1. E Osele Günther Jiang Aaron 6 21 17 21 0 0 0 2 0 1
2. E Schaittenberger Dong Junyi 4 21 8 21 0 0 0 2 0 1
Sieger: Team ZZ 1 12 0 6
 
Spiel Spielraum Fliegende Federn 1. Satz 2. Satz 3. Satz Sätze Spiele
1. D Bi Zhonghui / Xiao Aiting Chiramel Dominik / Chiramel David 21 16 21 2 0 0 2 0 1 0
2. D Kainz Ludwig / Raser Erika Kavunga Sunitha / Holzer Wolfgang 18 21 14 21 0 0 0 2 0 1
3. D Weber N. / Wang Jin Kohls Peter / Glauninger Michaela 21 12 21 14 0 0 2 0 1 0
4. D Vizvary Michael / Altnöder Manfred Glauninger Michaela / Chiramel Dominik 21 14 21 17 0 0 2 0 1 0
1. E Bi Zhonghui Kohls Peter 21 14 21 4 0 0 2 0 1 0
2. E Ebner Martin Holzer Wolfgang 21 9 21 16 0 0 2 0 1 0
Sieger: Spielraum 10 2 5 1

 

Spiel Die Schlagfertigen Racketeers 1. Satz 2. Satz 3. Satz Sätze Spiele
1. D Stanzl Martin / Christensen Henrik Santler Helmuth / Jud Franz 21 9 21 14 0 0 2 0 1 0
2. D Stanzl Martin / Hiller Heiko Baier Jürgen / Kosar 21 18 21 15 0 0 2 0 1 0
3. D Kreppenhofer Jürgen / Machovicz Wilhelm Baier Jürgen / Pils Hannes 24 22 16 21 10 21 1 2 0 1
4. D Hiller Heiko / Kreppenhofer Jürgen Pils Hannes / Kosar 16 21 13 21 0 0 0 2 0 1
1. E Christensen Henrik Santler Helmuth 17 21 14 21 0 0 0 2 0 1
2. E Machovicz Wilhelm Jud Franz 21 7 21 19 0 0 2 0 1 0
Unentschieden 7 6 3 3
 
Spiel Team PVA 12 Monkeys 1. Satz 2. Satz 3. Satz Sätze Spiele
1. D Fodorov Leonid / Sigwald Christoph Schramek Manuel / Kad Ankur 21 11 21 15 0 0 2 0 1 0
2. D Sebastian Thomas / Pradana Yuga Bauer Thomas / Kad Ankur 15 21 21 15 21 18 2 1 1 0
3. D Sigwald Christoph / Pradana Yuga Stangl Robert / Steiner Michael 16 21 18 21 0 0 0 2 0 1
4. D Zainzinger Monika / Maier Roman Bauer Thomas / Steiner Michael 17 21 14 21 0 0 0 2 0 1
1. E Fodorov Leonid Schramek Manuel 21 17 21 11 0 0 2 0 1 0
2. E Sebastian Thomas Stangl Robert 21 14 21 17 0 0 2 0 1 0
Sieger: Team PVA 8 5 4 2

 

Spiel Federmäuse Panditen 1. Satz 2. Satz 3. Satz Sätze Spiele
1. D Medve Jan / Lenhart Hannes Zimmermann Matthias / Dick Vincent 21 11 18 21 19 21 1 2 0 1
2. D Max Gerald / Lenhart Hannes Wallner Florian / Mandl Lukas 15 21 16 21 0 0 0 2 0 1
3. D Baron Marek / Keim Peter Kirchner Gesine / Zimmermann Matthias 21 17 21 16 0 0 2 0 1 0
4. D Max Gerald / Holzweber Doris Dick Vincent / Kirchner Gesine 23 21 20 22 19 21 1 2 0 1
1. E Medve Jan Mandl Lukas 15 21 13 21 0 0 0 2 0 1
2. E Baron Marek Wallner Florian 19 21 11 21 0 0 0 2 0 1
Sieger: Panditen 4 10 1 5

News