Qualifiers Babolat-Cup Finale mit Fotogalerie am 14. Mai 2022

2022-05-18 16:23:00
Qualifiers Babolat-Cup Finale mit Fotogalerie  am 14. Mai 2022 -

Babolat-Cup Finale Qualifiers

Zur Fotogalerie finden Sie hier!

Mannschaft A Mannschaft B Spiele Sätze
Federmäuse Kleine Panditen 5:1 11:3
Team PVA Penguasaan Light 3:3 7:7
Team PVA Federmäuse 0:6 2:12
Penguasaan Light Kleine Panditen 2:4 6:8
Spielraum Fliegende Federn 4:2 9:6
Fliegenfänger Fliegende Federn 1:5 2:11
Fliegenfänger Spielraum 1:5 3:10

Endwertung Qualifiers

1. Federmäuse
2. Kleine Panditen
3. Team PVA
4. Penguasaan 2
5. Spielraum
6. Fliegende Federn
7. Fliegenfänger

Spiel Federmäuse Kleine Panditen 1. Satz 2. Satz 3. Satz Sätze Spiele
1. D Hejda Gerhard / Medve Jan Klausner Nico / Wallner Florian 21 23 21 19 21 19 2 1 1 0
2. D Kad Ankur / Doris Holzweber Luk Simon / Schefcik Leopold 21 14 21 15 0 0 2 0 1 0
3. D Doris Holzweber / Medve Jan Klausner Nico / Schlegel Werner 21 15 21 12 0 0 2 0 1 0
4. D Rothauer Franz / Bauer Thomas Wallner Florian / Luk Simon 21 18 21 9 0 0 2 0 1 0
1. E Kad Ankur Nguyen Michael 21 7 21 8 0 0 2 0 1 0
2. E Hejda Gerhard Nguyen Johann 21 14 17 21 6 21 1 2 0 1
Sieger: Federmäuse 11 3 5 1
 
Spiel Team PVA Penguasaan Light 1. Satz 2. Satz 3. Satz Sätze Spiele
1. D Prorok Florian / Pradana Yuga Scheucher Christian / Young Gerald 21 10 21 15 0 0 2 0 1 0
2. D Sigwald Christoph / Halb Walter Auer Manuel / Joelly Niclas 12 21 18 21 0 0 0 2 0 1
3. D Pradana Yuga / Halb Walter Auer Manuel / Bergmann Christoph 21 14 19 21 22 20 2 1 1 0
4. D Zainzinger Monika / Maier Roman Bergmann Christoph / Young Gerald 21 9 21 10 0 0 2 0 1 0
1. E Prorok Florian Joelly Niclas 21 19 16 21 16 21 1 2 0 1
2. E Sigwald Christoph Scheucher Christian 18 21 7 21 0 0 0 2 0 1
Unentschieden 7 7 3 3
 
Spiel Team PVA Federmäuse 1. Satz 2. Satz 3. Satz Sätze Spiele
1. D Prorok Florian / Pradana Yuga Hejda Gerhard / Medve Jan 8 21 12 21 0 0 0 2 0 1
2. D Maier Roman / Pradana Yuga Bauer Thomas / Rothauer Franz 21 19 14 21 16 21 1 2 0 1
3. D Sigwald Christoph / Halb Walter Bauer Thomas / Kad Ankur 20 22 8 21 0 0 0 2 0 1
4. D Zainzinger Monika / Maier Roman Doris Holzweber / Hejda Gerhard 12 21 13 21 0 0 0 2 0 1
1. E Prorok Florian Kad Ankur 17 21 21 12 18 21 1 2 0 1
2. E Sigwald Christoph Medve Jan 13 21 17 21 0 0 0 2 0 1
Sieger: Federmäuse 2 12 0 6
 
Spiel Penguasaan Light Kleine Panditen 1. Satz 2. Satz 3. Satz Sätze Spiele
1. D Scheucher Christian / Young Gerald Nguyen Michael / Nguyen Johann 22 20 6 21 13 21 1 2 0 1
2. D Joelly Niclas / Auer Manuel Schefcik Leopold / Nguyen Johann 21 8 21 15 0 0 2 0 1 0
3. D Auer Manuel / Bergmann Christoph Nguyen Michael / Schlegel Werner 22 24 19 21 0 0 0 2 0 1
4. D Young Gerald / Bergmann Christoph Schefcik Leopold / Wallner Florian 12 21 20 22 0 0 0 2 0 1
1. E Joelly Niclas Klausner Nico 21 19 16 21 16 21 1 2 0 1
2. E Scheucher Christian Luk Simon 21 13 21 17 0 0 2 0 1 0
Sieger: Kleine Panditen 6 8 2 4
 
Spiel Spielraum Fliegende Federn 1. Satz 2. Satz 3. Satz Sätze Spiele
1. D Raser Erika / Weber Robert Neuwirth Erich / Glauninger Michaela 21 13 21 11 0 0 2 0 1 0
2. D Vizvary Michael / Zbauzik Alexander Kellner Martin / Schabel Roswitha 11 21 21 16 13 21 1 2 0 1
3. D Raser Erika / Zbauzik Alexander Holzer / Schabel Roswitha 21 15 19 21 21 15 2 1 1 0
4. D Vizvary Michael / Altnöder Manfred Holzer / Glauninger Michaela 21 18 21 19 0 0 2 0 1 0
1. E Weber Robert Neuwirth Erich 16 21 21 12 21 14 2 1 1 0
2. E Altnöder Manfred Kellner Martin 20 22 13 21 0 0 0 2 0 1
Sieger: Spielraum 9 6 4 2
 
Spiel Fliegenfänger Fliegende Federn 1. Satz 2. Satz 3. Satz Sätze Spiele
1. D Wagner Erich / Gollubits Franz Kellner Martin / Schabel Roswitha 16 21 15 21 0 0 0 2 0 1
2. D Golaszewski Peter / Wagner Erich Neuwirth Erich / Glauninger Michaela 13 21 21 23 0 0 0 2 0 1
3. D Horvath Laszlo / Golaszewski Peter Schabel Roswitha / Holzer 21 17 15 21 21 18 2 1 1 0
4. D Gollubits Franz / Thomas Kandl Glauninger Michaela / Kellner Martin 14 21 10 21 0 0 0 2 0 1
1. E Horvath Laszlo Neuwirth Erich 11 21 19 21 0 0 0 2 0 1
2. E Martin Weber Holzer 11 21 13 21 0 0 0 2 0 1
Sieger: Fliegende Federn 2 11 1 5
 
Spiel Fliegenfänger Spielraum 1. Satz 2. Satz 3. Satz Sätze Spiele
1. D Weiss Otto / Gollubits Franz Zbauzik Alexander / Raser Erika 10 21 12 21 0 0 0 2 0 1
2. D Golaszewski Peter / Horvath Laszlo Raser Erika / Altnöder Manfred 21 17 21 13 0 0 2 0 1 0
3. D Wagner Erich / Weiss Otto Vizvary Michael / Zbauzik Alexander 14 21 17 21 0 0 0 2 0 1
4. D Thomas Kandl / Martin Weber Vizvary Michael / Weber Robert 16 21 7 21 0 0 0 2 0 1
1. E Horvath Laszlo Weber Robert 9 21 19 21 0 0 0 2 0 1
2. E Martin Weber Altnöder Manfred 22 20 10 21 19 21 1 2 0 1
Sieger: Spielraum 3 10 1 5

News